Showing all 6 results

Show sidebar

กุญแจหกเหลี่ยม รุ่นยาวพิเศษ

฿407.00

กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัว/ชุด ชนิดมิล ประกอบด้วย ขนาด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 และ 10 มิล บรรจุใน ตลับพลาสติกสีเหลือง

Hex Key Wrench 9 pcs/set  : mm type : HRC58 – HRC62

กุญแจหกเหลี่ยม รุ่นมาตรฐาน

฿300.00

กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัว/ชุด ชนิดมิล ประกอบด้วย ขนาด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 และ 10 มิล บรรจุในตลับพลาสติกสีเหลือง

Hex Key Wrench 9 pcs/set : mm type : HRC58 – HRC62

กุญแจท๊อกซ์ มีรู รุ่นมาตรฐาน

฿350.00

กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัว/ชุด รุ่นหัวท๊อกซ์ มีรู     ประกอบด้วย ขนาด T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 และ T50  บรรจุในตลับพลาสติกสีเหลือง

Torx Key Wrench 9 pcs/set : HRC58 – HRC62

กุญแจท๊อกซ์ มีรู รุ่นยาวพิเศษ

฿430.00

กุญแจหกเหลี่ยม 9 ตัว/ชุด รุ่นหัวท๊อกซ์ มีรู     ประกอบด้วย ขนาด T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 และ T50  บรรจุในตลับพลาสติกสีเหลือง

Torx Key Wrench 9 pcs/set : HRC58 – HRC62

กุญแจหกเหลี่ยมหัวบอล รุ่นมาตรฐาน

฿350.00

กุญแจหกเหลี่ยม หัวบอล 9 ตัว/ชุด ชนิดมิล ประกอบด้วย ขนาด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 และ 10 มิล บรรจุใน ตลับพลาสติกสีเหลือง

Hex Key Wrench Ball Type 9 pcs/set  : mm type : HRC58 – HRC62

กุญแจหกเหลี่ยมหัวบอล รุ่นยาวพิเศษ

฿429.00

กุญแจหกเหลี่ยม หัวบอล 9 ตัว/ชุด ชนิดมิล ประกอบด้วย ขนาด 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 และ 10 มิล บรรจุใน ตลับพลาสติกสีเหลือง

Hex Key Wrench Ball Type  9 pcs/set  : mm type : HRC58 – HRC62